Jaarverslag 2011

Stichting Bethesda Nederland-Suriname

Jaarverslag 2011 

Met de doelstelling van de Stichting Bethesda, in gedachte kijken we terug op de activiteiten  van het jaar 2011. De doelstelling is immers het ondersteunen van de bestrijding van lepra in Suriname , alsmede van de zorg voor mensen met een handicap aldaar, met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra gehandicapt zijn.
Activiteiten die zichtbaar worden bij de bespreking van de diverse projecten  waarmee  Bethesda  zich bezig houdt. Sommige projecten zijn al een tijd bezig , andere projecten gingen medio het jaar 2011 van start.
• Projecten die al  wat langer lopen zijn :  busproject, voorlichtingsproject, schoenenproject.
Voor deze projecten geldt dat het vaak een kwestie van afwachten is , wachten op een antwoord/reactie van de betrokkenen in Suriname.
• Projecten die medio 2011 aangekaart werden: vernieuwing electriciteitskasten Estherhof,
                           Project werkplaats
               Project Sociale Gids
Busproject – Transportproject
In  juni 2008 werd in samenwerking met het SKANFONDS   het eerste deel van dit project gerealiseerd, de minipersonenbus werd in gebruik genomen. In 2009  werd  de rolstoelbus geleverd.
Na enige tijd traden storingen bij de rolstoelbus op en zijn er vele pogingen ondernomen om de bus te laten repareren en veilig te laten rijden voor de bewoners van de Estherhof. Helaas  is dit proces nog niet naar alle tevredenheid afgerond.

Voorlichtingsproject :
De achterliggende gedachte van dit project is om te achterhalen, vast te leggen waar de nieuwe lepragevallen vandaan komen. Diverse voorstellen (o.a. mediavoorlichting aan huisartsen en bevolking) zijn besproken zowel in Suriname  (Dermatologische Dienst) als in Nederland.
Met de voorstellen en het overleg  met de Surinaamse collega zijn 2 leden van het bestuur Bethesda  intensief bezig geweest.

Schoenenproject:
In 2011 werd een eenmalige bijdrage geschonken aan de firma Wittekamp& Broos voor de vervaardiging van orthopedische schoenen voor de bewoners van de Estherhof.

Vernieuwing electriciteitskasten Estherhof:
In maart 2011 ontving het bestuur Bethesda  de aanvraag voor bijdrage van de vernieuwing van de centrale zekeringskast van de Estherhof.  De huidige installatie is dringend aan vervanging toe, erg verouderd.
Het verzoek werd ingewilligd , het kostenplaatje was eind november 2011 compleet. Tot nu toe werd alleen over de vernieuwing van het hoofdgebouw geproken doch inmiddels is ook de vernieuwing van de electriciteit van de huisjes  aan de orde gekomen. Ook hier is vernieuwing noodzakelijk.
Voor de totale financiering van dit project  zijn contacten gelegd met co-sponsors zowel in Suriname als in Nederland.

Project Sociale Werkplaats:
Tijdens een bezoek aan Suriname , medio 2011, heeft de voorzitter de heer B. de Graaff contact gehad met de heer Rene van Essen die hem attent maakte op Stichting Unu Pikin. Deze stichting zet zich in voor de kinderen van Suriname , wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de onderwijssituatie  in Paramaribo en het binnenland en  heeft een Sociale Werkplaats in Paramaribo.
Vervolgens heeft de Stichting Unu Pikin een verzoek ingediend bij Bethesda voor een bijdrage te besteden aan de kleding en veiligheid van de werkplaats. 
Op dit verzoek is positief gereageerd .

Project Sociale Gids:
In 2010 hebben de Stichting Bethesda en de Leprastichting een onderzoek  laten doen “a gap analysis: do rehabilitation services meet the needs of disabled people in Surinam”. Na bespreking van de onderzoeksresultaten ontstond het idee om een sociale gids  te maken. Een sociale gids met informatie waarin precies vermeld staat welke organisatie wat doet en voor wie. De organisaties die in Suriname hulp aanbieden aan mensen met een beperking zijn niet allemaal op de hoogte van het aanbod.
Er is een eerste aanzet geweest, nagaan hoe de uitvoering er uit zou moeten zien, mediaproducenten zijn benaderd.


Bestuursmededelingen:
De DB vergaderingen werden gehouden op   24-01-2011
                           23 -03-2011
              15-06-2011
              31-08-2011
              07-11-2011

De algemene bestuursvergadering werd gehouden op 13 mei 2011

Bestuursvertegenwoordiging : deelname aan het Suriname Overleg op 18-08-2011

 


      
 

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412