2016

Financieel jaarverslag 2016

Stichting Bethesda Nederland-Suriname – Financieel Jaarverslag 2016 en Begroting 2017

 

  1. Resultaat en Beleggingsklimaat in 2016

In 2016 bedroeg het verlies EUR 2.301. Aan projecten werd in 2017 EUR 12.257 besteed. De totale kosten bedroegen EUR 1.680, 12% van de totale uitgaven. Het beleggingsresultaat bedroeg EUR 11.636 (1,9%), EUR 15.988 lager dan begroot. Het rendement viel tegen door: (1) Conversie van een belegging in Europees onroerend goed met verlies. (2) Matig rendement op vastrentende waarden, door extreem lage rentes in Europa, (3) Matig rendement op de Europese aandelenbeurzen (AEX: +4% in 2016). Het eigen vermogen van de Stichting daalde van EUR 611.056 ultimo 2016 naar EUR 608.755 ultimo 2016. Dit bedrag ligt fors boven het historisch gemiddelde sinds 2003 (zie paragraaf 4).

Door de lage rentes is het moeilijk een goed rendement te realiseren op defensief belegd vermogen, zoals spaarrekeningen, obligaties en andere vastrentende waarden. Op aandelen kunnen nog wel goede rendementen worden gerealiseerd, maar de volatiliteit is hoog en de vooruitzichten per sector moeilijk te voorspellen.

 

  1. Uitgaven en ontvangsten 2016 Stichting Bethesda

 

Datum

Omschrijving

Interne Kosten

Projecten

Uitgaven 2016

24-02-16

Drank bestuursvergadering

21

 

11-4-16

Website Bethesda – TTI Systems

126

 

25-4-16

Keukenproject Esther Stichting

 

2.170

27-05-16

Drank bestuursvergadering

50

 

29-06-16

Administratiekosten Secretaris Bethesda

45

 

24-07-16

Accountantskosten Bethesda – Borsboom Accountants

924

 

24-07-16

LED Verlichting en Schilderen Huberstichting

 

3.747

24-07-16

Schoenenproject Esther Stichting – Witkemp

 

3.760

16-09-16

Drank bestuursvergadering

11

 

27-11-16

Algemene Bestuursvergadering en diner – The Colour Kitchen

503

 

23-01-17

Lepra Voorlichting Dermatologische Dienst Suriname

 

2.580

Totaal Uitgaven

 

1.680

12.257

 

Projecten in 2016 (bijdragen conform doelstelling)

  • Keukenproject Esther Stichting. EUR 2.170. Kooktoestellen en schoonmaak.
  • LED Verlichting en Schilderen Huberstichting. EUR 3.747. Vervanging door LED verlichting (forse besparing op stroomrekening), schilderen binnengebouw.
  • Schoenenproject Esther Stichting – Witkemp. EUR 3.760. Confectie verbandschoenen, semi en hoge orthopedische schoenen.
  • Lepra Voorlichting Dermatologische Dienst Suriname. EUR 2.580. Media campagne lepra awareness.

 

Interne kosten

De interne kosten bestaan uit de accountantskosten (opmaak jaarrekening), zaalhuur en diner voor de Algemene Bestuursvergadering, drankjes vergaderingen dagelijks bestuur, website en administratie kosten secretariaat. De kosten stegen licht, met EUR 37, naar EUR 1.680.

Interne kosten bedragen 12% van de totale kosten. De goede doelen norm is gerealiseerd.

 

  • Samenstelling Beleggingsportefeuille

 

Beleggingscategorie

Asset Allocatie Bandbreedtes*

 

31-12-16

 

31-12-15

 

31-12-14

 

 

 

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

Aandelen

Vastrentende waarden

Onroerend Goed

Alternatieve beleggingen

Liquide middelen

50

35

 

10

5

10-50

20-70

 

0-20

0-70

312.587

192.833

 

6.078

102.704

51

31

0

1

17

308.041

226.855

61.167

5.894

21,460

49

36

10

1

3

224.780

271.612

57.430

5.290

66.293

36

43

9

1

  11

Totaal

100

 

614.202

100

623.417

100

625.405

100

*Strategische Asset Allocatie voor gematigd defensieve portefeuille

 

 

  1. Financiën 2003-2016

Jaar

Eigen Vermogen

Beleggings Resultaat

Projecten Bijdrage Bethesda

Projecten Bijdrage Derden

Interne Kosten

Kosten Woning

Resultaat

2003

549.179

23.183

8.517

5450

2.534

374

17.208

2004

564.434

29.528

12.200

0

1.994

79

15.255

2005

576.276

31.221

13.170

0

3.546

2.663

11.842

2006

578.482

18.251

13.460

0

2.585

0

2.206

2007

571.645

11.080

12.000

0

5.917

0

-6.837

2008

475.303

-91.204

0

0

3.370

1.768

-96.342

2009

468.151

73.864

11.927

37480

1.663

2.633

5.641

2010

527.908

19.561

12.903

0

2.439

0

4.219

2011

521.280

-12.051

0

0

2.194

1.638

-15.883

2012

572.140

62.254

9.500

1000

1.894

0

50.860

2013

601.769

39.080

8.000

1750

1.451

0

29.629

2014

621.592

33.456

11.358

0

2.275

0

19.823

2015

611.056

20.081

28.974

500

1.643

0

-10.536

2016

608.755

11.636

12.257

0

1.680

0

-2.301

Gemiddeld

per jaar

560.567

19.281

12.213

3.299

2.513

0

1.770

 

  1. Begroting 2017

 

Begroting 2017

Begroting 2016

Definitief 2016

Definitief 2015

Definitief 2014

Definitief 2013

Definitief2012

Definitief

2011

Financiële baten

 

Belegd vermogen 1-1-17:

Verwacht rendement (4.5%)

 

Gerealiseerd rendement

 

Som der baten

 

 

614.202

27.639

 

 

 

27.639

 

 

613.867

27.624

 

 

 

    27.624

 

 

 

 

 

11.636

 

11.636

 

 

 

 

 

20.081

 

20.081

 

 

 

 

 

33.456

 

33.456

 

 

 

 

 

39.080

 

38.765

 

 

 

 

 

62.254

 

62.254

 

 

 

 

 

(12.051)

 

(12.051)

Financiële lasten

Secretariaatskosten*

Bestuurskosten**

Algemene kosten***

 

Totaal interne kosten

 

Buitengewone last

 

Projecten

 

Som der lasten

 

150

900

1.200

 

2.250

 

 

 

30.000

 

32.250

 

150

900

1.200

 

2.250

 

 

 

20.000

 

22.250

 

171

585

924

 

1.680

 

 

 

12.257

 

13.937

 

123

559

961

 

1.643

 

 

 

28.974

 

30.617

 

747

608

920

 

2.275

 

 

 

11.358

 

13.633

 

144

568

739

 

1.451

 

 

 

8.000

 

9.451

 

122

724

1.048

 

1.894

 

 

 

9.500

 

11.394

 

374

690

1.149

 

2.213

 

1.637

 

0

 

3.850

 

Resultaat

 

(4.611)

 

5.374

 

(2.301)

 

(10.536)

19.823

 

29.629

 

50.860

 

(15.901)

*Secretariaatskosten: Website, telefoon & porti

** Bestuurskosten: Zaalhuur, diner algemene vergadering, drank (begroot 2015: € 600), reiskosten (begroot 2016: € 300)

*** Algemene kosten: Accountant (begroot 2015: € 1.000), representatie (begroot 2016: € 200), bank

 

Voor 2017 is EUR 30.000 begroot voor Projecten, conform het besluit van de Algemene Bestuursvergadering dd 11-11-16. De Goede Doelen norm (interne kosten bedragen maximaal 25% van de totale kosten) zal naar verwachting worden gerealiseerd in 2017 (EUR 2.250/ EUR  30.000 = 7,5%).

 

 

Guus Werners, Penningmeester Stichting Bethesda,18 Juni 2017

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412