2019

Financieel verslag 2019 en begroting 2020

Stichting Bethesda Nederland-Suriname – Financieel Verslag 2019 en Begroting 2020

I.    Resultaat en Beleggingsklimaat

 

Resultaat 2019:

De winst van EUR 70.559 in 2019 is te danken aan de goede beleggingsresulaten. Het eigen vermogen steeg met 12%, tot EUR 670.708. De beleggingsportefeuille van Stichting Bethesda realiseerde een positief
rendement van 17%, met name door de hoge volatiliteit op de aandelenmarkten - in 2018 werd een beleggingsverlies van EUR 22.160 gerealiseerd, door een forse dip in het 4e kwartaal van 2018. Stichting Bethesda besteedde in 2019 EUR 17.257 aan projecten conform de doelstelling, 63% boven het jaarlijks gemiddelde in de periode 2003-2020 (EUR 10.592), zie hoofdstuk IV. De interne kosten stegen licht, naar EUR 1.867, waarvan 73% aan de jaarvergadering en de accountant. Het kostenbewustzijn van alle bestuursleden is onverminderd hoog. Reiskosten en dergelijke worden niet gedeclareerd.

Beleggingsklimaat 2019 en 2020:
Na een onverwachte dip in het 4e kwartaal 2018 trad in januari 2019 herstel in. Het sentiment draaide door onder meer de aangekondigde pauze van renteverhogingen in de V.S., herstel van de olieprijs en afnemende spanningen tussen de V.S. en China. In het resterende eerste kwartaal van 2019 keerde de stabiliteit terug op de beurzen. Goede bedrijfsresultaten, het vooruitzicht op een handelsakkoord tussen de V.S. en China, duidelijkheid over de Brexit en acties van Centrale Banken (verlaging van rentes) hadden een positief effect op de wereldeconomie en op de beurzen.
De aandelen beurzen startten 2020 goed. Half februari bereikte de AEX een hoogtepunt, op 625 punten. Door de Corona crisis dook de AEX met 35% omlaag en werd op 18 maart een dieptepunt bereikt, op 404 punten. Het eerste kwartaal 2020 eindigde historisch slecht, voor zowel aandelen als obligaties. Corona heeft een einde gemaakt aan een van de langste economische cycli uit de geschiedenis. Door grote steunmaatregelen van overheden en centrale banken, in combinatie met het onder controle komen van Covid-19, trad in het tweede kwartaal herstel op, maar voor de meeste beurzen niet tot pre-Corona niveau’s. De AEX index noteert momenteel 551.
De reële economie van Nederland, Europa en de wereld kwam door Corona in een diepe recessie terecht. De nieuwe golf aan besmettingen in Europa de afgelopen weken zal het economisch herstel vertragen. De mate van herstel zal afhankelijk zijn van de mate van controle van het virus. In regio’s waar het virus onder controle is, gaan mensen sneller terug naar normaal. In China bijvoorbeeld, zitten de activiteiten inmiddels op het niveau van begin dit jaar.
Het realiseren van een goed rendement op defensief belegd vermogen, zoals spaarrekeningen, obligaties en andere vastrentende waarden, is praktisch onmogelijk, door de aanhoudend lage rentes in ontwikkelde markten. Voor aandelen zullen er winnaars en verliezers zijn. Technologie, telecommunicatie en gezondheidszorg doen het over het algemeen goed, terwijl bijvoorbeeld de banken, vliegmaatschappijen en de hospitality sector tegenslag na tegenslag te verwerken krijgt.

Datum

Omschrijving

Interne Uitgaven

Project Uitgaven

Uitgaven 2019

08-03-19

Drankjes Bastion Hotel – Vergadering Dagelijks Bestuur

22,20

 

13-03-19

Orthopedisch schoeisel - dhr. R. Peroti en dhr. F. Paulus

 

556,81

12-04-19

TTI Systems (website stichting Bethesda)

131,51

 

11-05-19

Afscheidskado vertrekkend Bestuurder

190,00

 

11-05-19

Administratiekosten Secretaris Helen Engels Spong

38,64

 

11-05-19

Verzendkosten Archief Bethesda naar Suriname

74,00

 

24-05-19

Algemene Bestuursvergadering en Diner (Boerderij Langerlust)

620,35

 

02-10-19

Drankjes Bastion Hotel – Vergadering Dagelijks Bestuur

17,90

 

23-10-19

Nationaal Blindeninstituut - Massage Centrum Shiatsu

 

11.200.00

08-12-19

Accountantskantoor Borsboom (opmaak jaarrekening)

751,41

 

18-12-19

Drankjes Bastion Hotel – Vergadering Dagelijks Bestuur

20,90

 

03-01-20

Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen “SOGK” – Renovatie toiletgroep

 

5.500,00

Totaal Uitgaven

 

1.867

17.257

Projecten in 2019 (Besteding bijdragen conform doelstelling)

  • Schoeisel voor dhr. Peroti en dhr. Paulus, totaal EUR 557
  • Nationaal Blindeninstituut – Nieuwbouw Massage Centrum Shiatsu, totaal EUR 200
  • Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen “SOGK” – Renovatie toiletgroep, EUR

5.500 (1e betaling)

Interne kosten
De interne kosten stegen in 2019 met 9% naar EUR 1.867. De stijging is een gevolg van de transport kosten van het archief naar Suriname en een afscheidskado voor een vertrekkend bestuurder. Interne kosten bedroegen in 2019 10% van de totale uitgaven, ruim binnen de Goede Doelen norm 25%.

I.       Samenstelling Beleggingsportefeuille

Beleggingscategorie

31-12-19

 

31-12-18

 

31-12-17

 

 

 

%

 

%

EUR

%

Aandelen

362.094

53

322.551

53

366.170

57

Obligaties

224.727

33

195.249

32

177.929

28

Alternatieve beleggingen

9.178

1

5.653

9

5.359

1

Liquide middelen

83.632

12

84.477

14

89.320

14

Totaal

679.631

100

607.929

100

638.778

100

De portefeuille heeft een matig-offensief beleggingsprofiel.

I.       Financiën 2003-2019

Jaar

Eigen Vermogen

Beleggings Resultaat

Project Uitgaven

Bijdragen Derden

Interne Kosten

Kosten Woning1

Resultaat

2003

549.179

23.183

8.517

5450

2.534

374

17.208

2004

564.434

29.528

12.200

0

1.994

79

15.255

2005

576.276

31.221

13.170

0

3.546

2.663

11.842

2006

578.482

18.251

13.460

0

2.585

0

2.206

2007

571.645

11.080

12.000

0

5.917

0

-6.837

2008

475.303

-91.204

0

0

3.370

1.768

-96.342

2009

468.151

73.864

11.927

37480

1.663

2.633

5.641

2010

527.908

19.561

12.903

0

2.439

0

4.219

2011

521.280

-12.051

0

0

2.194

1.638

-15.883

2012

572.140

62.254

9.500

1000

1.894

0

50.860

2013

601.769

39.080

8.000

1750

1.451

0

29.629

2014

621.592

33.456

11.358

0

2.275

0

19.823

2015

611.056

20.081

28.974

500

1.643

0

-10.536

2016

608.755

11.636

12.257

0

1.680

0

-2.301

2017

636.898

41.589

12.659

0

1.367

0

27.563

2018

600.149

-22.160

13.128

0

1.709

0

-36.169

2019

670.708

90.480

17.257

0

1.867

0

70.559

Gemiddeld

per jaar

534.450

22.344

10.592

2.716

2.360

539

5.102

1 Technische inspectie milieuverontreiniging in tuin woning voormalig eigendom van de Stichting

In de periode 2003-2020 doneerde Stichting Bethesda in totaal EUR 180.064 aan projecten in en/of gerelateerd aan Suriname en nam het eigen vermogen toe met EUR 121.529.

 

I.    Begroting 2020

 

Begroting

2020

Begroting

2019

Definitief

2019

Definitief

2018

Definitief

2017

Definitief

2016

Definitief

2015

Definitief 2014

Financiële baten

 

 

 

 

 

 

 

 

Belegd vermogen 1-1-201:

Verwacht rendement: 4,5%

608.389

27.378

607.929

27.357

523.452

 

 

 

 

 

Gerealiseerd rendement

 

 

89.683

(22.160)

41.589

11.636

20.081

33.456

Som der baten

27.378

27.357

89.683

(22.160)

41.589

11.636

20.081

33.456

Financiële lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaatskosten2

150

150

244

165

126

171

123

747

Bestuurskosten3

900

900

872

778

549

585

559

608

Algemene kosten4

900

900

751

766

692

924

961

920

Totaal interne kosten

1.950

1.950

1.867

1.709

1.367

1.680

1.643

2.275

Projecten

30.000

30.000

17.257

13.128

12.659

12.257

28.974

11.358

Bijzonder Bate

 

 

 

(828)

 

 

 

 

Som der lasten

31.950

31.950

19.124

14.837

14.026

13.937

30.617

13.633

 

Resultaat

 

(4.572)

 

(4.593)

 

70.559

 

(36.169)

 

27.563

 

(2.301)

 

(10.536)

 

19.823

1 Liquide middelen worden vanaf 2020 niet meegenomen in berekening van verwacht rendement. Spaarrente is 0%

2 Secretariaatskosten: Website, telefoon & porti

3 Bestuurskosten: Zaalhuur, diner algemene vergadering, drank, reiskosten, kado bij afscheid

4 Algemene kosten: Accountant

Voor 2020 is EUR 30.000 begroot voor projecten, conform besluit Algemene Bestuursvergadering dd 11-11-16. De samenstelling van de beleggingsportefeuille is in 2020 nauwelijks veranderd. De waarde van de portefeuille bedraagt momenteel EUR 671.322 (inclusief liquide middelen), 1% lager dan per ultimo 2019. De lichte daling wordt grotendeels veroorzaakt door donaties aan projecten in Suriname (SOGK en Voorlichtingscampagne Lepra). De begroting 2020 gaat uit van een bruto rendement van 4,5%, vergelijkbaar met het verwacht rendement in voorgaande begrotingen. Door de Corona crisis is het zeer twijfelachtig of dit rendement wordt gerealiseerd. Het eigen vermogen van de Stichting ligt historisch op een goed niveau, door de goede beleggingsresultaten in afgelopen jaren. Het gematigd interen op het eigen vermogen brengt de toekomstige verdiencapaciteit niet direct in gevaar.

Klik hier voor de jaarrekening van 2019.

Guus Werners, Penningmeester Stichting Bethesda Amsterdam, 29 September 2020

 

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412