Het Bestuur


Drs. Ir L.E. de Graaff, voorzitter

mevrouw drs. H. Engels - Spong, secretaris

Dr. J. E. Zeegelaar, vice - voorzitter

Drs. G. Werners, penningmeester

Drs. L. Zielhuis, lid

prof. dr. W. R. Faber, lid

Drs. R. A. Somaroo, lid

prof. Dr. H. J. C. de Vries, lid

 

Dagelijks bestuur

Drs. Ir L.E. de Graaff

Dr. J. E. Zeegelaar

mevrouw drs. H. Engels - Spong

Drs. G. Werners

 

Suriname team

de heer R. Somaroo oud-stafmedewerker FMO
de heer W. Kowsolea oud-financieel stafmedewerker Suralco
de heer R. Mannes oud-technisch stafmedewerker Suralco
mevrouw K. Blufpand Bestuursvoorzitter Nat. Stng. Blindenzorg Suriname

 

9 oktober 2020: Het bestuur in vergadering bijeen

Van links naar rechts : D.W. Balak , lid
B. de Graaff, voorzitter
G. Werners , penningmeester
H. de Vries , lid
J. Zeegelaar , vice-voorzitter
H. Engels-Spong, secretaris
S. Ramdas , lid

Foto bestuur juni 2022:

Van links naar rechts :H. de Vries , H. Engels-Spong, J. Zeegelaar, S. Ramdas, D. Balak, B. de Graaff, G. Werners

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412