Jaarverslag 2016

Stichting Bethesda Nederland-Suriname

https://bethesdasuriname.nl

 

Jaarverslag 2016

 

Doelstelling en resultaten

De Stichting Bethesda ondersteunt in Suriname de bestrijding van lepra alsmede de zorg voor mensen met een handicap, met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra gehandicapt zijn .              Dit is de doelstelling van de Stichting Bethesda .

 

In 2016 werden diverse projecten uitgevoerd; projecten die gerealiseerd werden in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties in Suriname.

 

Projecten in 2016

  • Keukenproject voor de Estherstichting
  • LED verlichting en schilderwerk voor Mr. Huber Stichting
  • Schoenenproject voor bewoners Estherstichting
  • Beenprotheseproject
  • Project Lepra Awareness Campagne Suriname 2016

 

Keukenproject voor de Estherstichting :

Het Surinameteam van Bethesda diende een aanvraag in voor de reparatie/vervanging van een aantal onderdelen in de keuken van ES.

De aanvraag werd goedgekeurd.

Dit betekende dat er behoorlijk wat reparaties aan  keukenapparatuur werd verricht, onderdelen voor kooktoestellen werden aangeschaft evenals een nieuwe magnetron.

 

Project LED Verlichting voor de Mr. Huber Stichting :

De Mr. Huber Stichting diende een financieringsverzoek in voor vervanging van de verlichting door Ledlampen .

De vervanging door Ledlampen zou een forse besparing op de exploitatiekosten elektra betekenen .

De Stichting Bethesda besloot het verzoek goed te keuren .

In de besteding van het goedgekeurde bedrag trad een wijziging op ; de kosten voor de lampen vielen aanmerkelijk  lager uit. Derhalve werd besloten om het vrijgekomen bedrag te besteden aan het schilderwerk  van het hoofdgebouw van de Huber Stichting .

 

Schoenenproject voor bewoners Estherstichting:

Een projectaanvraag werd ingediend door mevrouw D. Wittekamp ,schoenenbedrijf Kempes &Co,  voor het maken van schoenen voor de bewoners van ES .

Bij de aanvraag werd tevens een werkplan ingediend. Dit houdt in dat met de verpleegkundigen van ES metingen worden verricht , gekeken wordt wat voor de bewoner nodig is, welke soort schoenen gemaakt moeten worden en wat de nazorg zal zijn .

In de inventarisatielijst staat vermeld: -semi-orthopedische schoenen

                                                                            hoge orthopedische schoenen

                                                                            lage orthopedische schoenen

                                                                            hakzool verhoging

                                                                            confectie verbandschoenen

                                                                            sandalen

                                                                            een enkelkoker tussen voering en overleer.

Het project werd geheel door de Stichting Bethesda gefinancieerd.

 

 

 

Beenprotheseproject:

Het betreft een individuele aanvraag; een aanvraag voor het maken van 2 dubbele onderbeenprothesen voor een ex-leprapatient.

Deze aanvraag werd goedgekeurd en kon worden uitgevoerd.

 

Project Lepra Awareness Campagne Suriname 2016

Het bestuur van Bethesda  ontving van de Dermatologische Dienst het verzoek voor financiering

 van het project lepra awareness .

De Dienst Dermatologie in Suriname heeft al enige tijd een afnemende alertheid voor lepra onder de bevolking geconstateerd. Men hoopt nu middels media campagnes m.b.t. lepra awareness daar verandering in te brengen .

In samenwerking met de Wereld Gezondheid Organisatie in het bijzonder de Pan-Amerikaanse afdeling is er voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.

Het materiaal is in het Nederlands, Sranang Tongo , Saramaccaans en Portugees.

Het verzoek is om de publicatie van deze middelen te financieren .

De Stichting Bethesda heeft dit verzoek ingewilligd en een financieringsbijdrage geleverd.  

 

Financiën

De penningmeester heeft het financieel jaarverslag 2016 gemaakt .

De jaarrekening 2016 van de Stichting Bethesda werd opgesteld door Borsboom Accountants & Adviseurs.

 

Bestuursberichten

Het Dagelijks Bestuur kwam 4 keer in vergadering bijeen . Daarnaast is er een zeer frequent emailcontact tussen de bestuursleden en het Surinameteam.  

De algemene bestuursvergadering werd gehouden op vrijdag 11 november 2016 .

 

Medio december vond een kennismakingsgesprek plaats met mevrouw Sahiensha Ramdas, medisch anthropologe . Zij zal in 2017 zitting nemen in het bestuur.

 

In Suriname is de nieuwe direkteur van de Estherstichting benoemd, mevrouw L. Somo.

 

Bestuurssamenstelling :

Voorzitter                           de heer ir.drs. B.de Graaff          herbenoemd in 2015

Vice-voorzitter                de heer dr. J. Zeegelaar               herbenoemd in 2014

Secretaris                         mw. drs. H. Engels-Spong           herbenoemd in 2015

Penningmeester             de heer drs. G. Werners              herbenoemd  in 2016

Leden                                   de heer drs. R.Somaroo              herbenoemd in 2017

                                               de heer prof. dr. W.Faber           herbenoemd in 2014

                                               de heer drs. B. Zielhuis                herbenoemd in 2014

                                               de heer prof. dr. H.de Vries        herbenoemd in 2015

 

Samenstelling van het Surinameteam: de heer R. Somaroo, oud stafmedewerker FMO

                                                                           de heer W. Kowsolea, oud-financieel stafmedewerker

                                                                                                                       SURALCO

                                                                           de heer R. Mannes, oud-technisch stafmedewerker SURALCO

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 


 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                       

                                              

                                                                                                             

               

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412