Het doel

De stichting Bethesda richt zich op de hulp aan mensen in Suriname met een beperking, met prioriteit voor hen die als gevolg van lepra een beperking hebben. Prioriteit wordt gegeven aan (mede)financiering van materiële zaken zoals huisvesting, inrichting, hulp-­‐ en vervoersmiddelen. De financiering door Bethesda vindt plaats in de vorm van schenkingen aan stichtingen of verenigingen in Suriname.

Bethesda ziet naast haar rol als financier van projecten voor zichzelf tevens een taak als katalysator voor het verlenen van substantiële bijdragen door Nederlandse organisaties aan relevante Ngo’s in Suriname.

Organisaties die actief zijn in de behandeling en/of zorg voor leprapatiënten en mensen met een lichamelijke beperking kunnen Bethesda benaderen voor financiering van projecten. Bethesda heeft hier toe een leidraad opgesteld met richtlijnen voor de indiening en behandeling van projecten.
De aanvragen worden in het Dagelijks Bestuur behandeld. Zo nodig wordt extra informatie opgevraagd en eventueel andere donororganisaties benaderd voor medefinanciering.
Het Dagelijks Bestuur neemt een besluit nadat het Bestuur binnen een redelijke termijn zijn mening heeft kunnen geven waarop de aanvragende organisatie zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van het besluit wordt gebracht. In de brief wordt onder meer gewezen op de verplichting van tussentijdse-­‐ en eindrapportage.

Bethesda beschikt over een team van 3 personen in Suriname, dat onder meer aanspreekpunt is voor lokale organisaties en behulpzaam is bij projectvoorbereiding en -­monitoring.

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412