Bethesda Projecten 22 maart 2017

22 maart 2017

Projecten

1. Mr Huber stichting (MHS)

Project: opvoering van de beveiliging van het terrein door het aanbrengen van zogenaamde razorblade prikkeldraad op de omringende stenenmuur.  Dit in de plaats van het oorspronkelijke plan om Camera’s te installeren.

Projectkosten (materiaalkosten): € 1.950,-  (zie bijlage)

Het kostenplaatje is door Rick Mannes opgesteld in overleg met de medewerkers van MHS die bij de dependance in Commewijne Razorblade prikkeldraad hebben geplaatst. Zij gaan het werk voor MHS Paramaribo uitvoeren.

Opmerking: In november 2016 heeft Bethesda een bedrag van € 2.000,- goedgekeurd voor de reparatie van een busvoertuig dat inmiddels door de Nederlandse Stichting Tamarinde was gefinancierd. De financiering door Bethesda was dus niet meer nodig.

2. Stichting Nationale Blindenzorg Suriname (SNBS)

Project: vernieuwing elektrasysteem

Totale kosten € 9.720,- 

Beschikbare middelen € 6.840,- via schenkingen o.a. Kansfonds  € 6.000,-

De installateur vraagt geen arbeidsloon.     

Het werk is reeds voor ca. 60% gerealiseerd.

Verzoek aan Bethesda het restant te financieren € 2.880,- (zie bijlage)

3. Esther Stichting aanvullend schoenenproject

Schoeisel voor een aantal personen die zich later hebben aangemeld.

Projectkosten: € 1,120, - (zie bijlage)

Opmerking: Voor het afgerond oorspronkelijk project was er een bedrag van

€ 8.170,- goedgekeurd.  Als gevolg van overleden personen waren de werkelijk kosten lager namelijk € 7.447,-.  Over 8.170 – 7.447 = € 723,-   

Wij verzoeken deze aanvragen goed te keuren.

Graag een spoedige reactie.

Vriendelijke groet,

Roy Somaroo

 

 

Projecten met andere organisaties

De Stichting Bethesda kan optreden als cofinancierder; samenwerking met andere organisaties  om  een aantal projecten te realiseren.

Enkele voorbeelden van organisaties waarmee Bethesda heeft  samengewerkt:
Stichting Lepra Sint Lazare   --SLSL   --keukenproject
Nederlandse Lepra Stichting – NLS---keukenproject
SKANFONDS                                       ---rolstoelbus
Stichting Unu Pikin                           ---werkkleding
Kennedy Stichting                            --- gehoorapparten

Lees meer...

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412