2022

Financieel Verslag 2022

Stichting Bethesda Nederland-Suriname – Financieel Verslag 2022 en Begroting 2023

I.    Resultaat en Beleggingsklimaat

Resultaat 2022:

De project uitgaven bedroegen in 2022 EUR 14.582, 43% lager dan 2021, maar 9% boven het historisch jaarlijks gemiddelde sinds 2003 (EUR 12.295). Het verlies in 2022 bedroeg EUR 102.183 en is een gevolg van een zeer negatief beleggingssentiment (zie beleggingsklimaat hieronder). Het eigen vermogen daalde met 14% tot EUR 648.334.

Door de goede beleggingsresultaten in de periode 2009-2021 (totaal EUR 490.645) ligt het eigen vermogen van de Stichting (EUR 648.334) op een hoger niveau dan het 20-jarig historisch gemiddelde (EUR 591.681).

De interne kosten daalden met 14% naar EUR 1.438, met name door lagere uitgaven aan de jaarlijkse bestuursvergadering.

Beleggingsklimaat 2022:

2022 was een uitzonderlijk slecht beursjaar, waar zowel aandelen als obligaties wereldwijk dalingen van meer dan 10% lieten zien. De AEX index daalde met 11%. De belangrijkste oorzaken waren de oorlog in Oekraïne en daaropvolgende Westerse sancties, die leidden tot onzekerheid en angst, de ongekend hoge inflatie (stijgende prijzen van voedsel, energie en transport) en snel stijgende rentes door de agressief verkrappende Centrale Banken. Als de rente stijgt, dalen de koersen van obligaties. Door angst voor een recessie daalden de aandelenkoersen hard in de eerste 9 maanden van 2022. Ook onroerend goed prijzen cryptovaluta’s lieten sterke dalingen zien. Praktisch alle risico profielen, van defensief tot zeer offensief, lieten in 2022 negatieve rendementen zien.

Vanaf midden oktober begonnen de financiële markten te herstellen als gevolg van meevallende inflatie cijfers, dalende energieprijzen, meer politieke stabiliteit, het loslaten van het zero-Covid beleid in China en een gedaalde angst voor een wereldwijde recessie.

Uitgaven 2022 Stichting Bethesda

Datum

Omschrijving

Interne Uitgaven

Project

Uitgaven1

Uitgaven 2022

 

 

 

20-04-22

Website TTI Systems

144

 

18-05-22

Stichting Rupsje Regenboog & NSBSS- Project Brailleschrift

 

1.740

04-06-22

Cadeau aftredend voorzitter

25

 

15-06-22

Esther Stichting – Gebruiksmiddelen Bewoners

 

1.000

2-06-22

Huber Stichting – Auto boodschappen + medisch

 

6.190

23-07-22

Kosten Kamer van Koophandel

40

 

23-07-22

Algemene Bestuursvergadering, diner Oriental City

330

 

23-07-22

Jaarrekening - Accountant Borsboom  

831

 

23-07-22

Bethesda Suriname team – Etentje

68

 

23-07-22

Huber Stichting – Bestickering auto

 

44

28-08-23

Orthopedische schoenen Witkemp B.V.

 

1.465

4-12-23

Orthopedische schoenen Witkemp B.V.

 

385

3-1-23

Huize Tyltyl - Keuken apparatuur

 

3.759

Totaal Uitgaven

 

1.438

14.582

Projecten in 2022 (Besteding bijdragen conform doelstelling)

  1. Stichting Rupsje Regenboog en NSBSS – Project Brailleschrift (EUR 1.740)
  2. Esther Stichting – Gebruiksmiddelen bewoners (EUR 1.000)
  3. Huber Stichting – Auto voor boodschappen en medische bezoeken (EUR 6.234)
  4. Orthopedische schoenen Witkemp B.V. (EUR 1.849)
  5. Huize Tyltyl – Keuken apparatuur (EUR 3.759)

Interne kosten 2022

De interne kosten bedroegen in 2022 EUR 1.438, 9% van de totale uitgaven, ruim binnen de Goede Doelen norm.

II.      Samenstelling Beleggingsportefeuille

Beleggingscategorie

31-12-22

 

31-12-21

 

31-12-20

 

31-12-19

 
   

%

     

%

 

%

Aandelen

Obligaties

Alternatieve beleggingen

Liquide middelen

330.205

219.015

9.198

95.203

50

33

1

15

443.024

225.576

9.154

76.043

59

30

1

10

392.927

223.546

5.431

60.589

58

33

1

9

362.094

224.727

9.178

83.632

53

33

1

12

Totaal

653.621

100

753.797

100

682.493

100

679.631

100

De portefeuille heeft een matig-offensief risicoprofiel[1] per ultimo 2022.

III.     Financiën 2003-2021

Jaar

Eigen Vermogen

Beleggings Resultaat

Project Uitgaven

Bijdragen Derden

Interne Kosten

Resultaat

2003

549.179

23.183

8.517

5450

2.534

17.208

2004

564.434

29.528

12.200

0

1.994

15.255

2005

576.276

31.221

13.170

0

3.546

11.842

2006

578.482

18.251

13.460

0

2.585

2.206

2007

571.645

11.080

12.000

0

5.917

-6.837

2008

475.303

-91.204

0

0

3.370

-96.342

2009

468.151

73.864

11.927

37480

1.663

5.641

2010

527.908

19.561

12.903

0

2.439

4.219

2011

521.280

-12.051

0

0

2.194

-15.883

2012

572.140

62.254

9.500

1000

1.894

50.860

2013

601.769

39.080

8.000

1750

1.451

29.629

2014

621.592

33.456

11.358

0

2.275

19.823

2015

611.056

20.081

28.974

500

1.643

-10.536

2016

608.755

11.636

12.257

0

1.680

-2.301

2017

636.898

41.589

12.659

0

1.367

27.563

2018

600.149

-22.160

13.128

0

1.709

-36.169

2019

670.708

90.480

17.257

0

1.867

70.559

2020

679.086

33.816

23.032

0

1.487

8.378

2021

750.517

99.039

25.536

0

1.668

71.431

2022

648.334

-85.255

14.582

0

1.438

-102.183

Gemiddeld per jaar

591681

25.639

12.295

2309

2.236

8.322

In de afgelopen 20 jaar (2003-2022) doneerde Stichting Bethesda in totaal EUR 258.187 aan projecten in en/of gerelateerd aan Suriname.

IV. Begroting 2023

 

Begroting 2023

Begroting 2022

Definitief 2022

Definitief 2021

Definitief 2020

Definitief

2019

Definitief 2018

Financiële baten

Belegd vermogen 1-1-221:

Verwacht rendement:  

Gerealiseerd rendement

Som der baten

559.585

22.383

22.383

694.159

(104.124)

(104.124)

694.159

(85.255)

(86.163)

639.223

98.015

98.015

608.389

32.897

32.897

523.452

89.683

89.683

(22.160)

(22.160)

Financiële lasten

Secretariaatskosten2

Bestuurskosten3

Algemene kosten4

Totaal interne kosten

Projecten

Bijzonder Bate

Som der lasten

150

900

900

1.950

25.000

26.950

150

900

900

1.950

30.000

31.950

144

423

871

1.438

14.583

16.020

219

585

864

1.668

25.536

620

27.204

144

592

751

1.487

23.032

24.519

244

872

751

1.867

17.257

19.124

165

778

766

1.709

13.128

(828)

14.837

Resultaat

(4.567)

(136.074)

(102.183)

71.431

8.378

70.559

(36.169)

  • Liquide middelen worden vanaf 2020 niet meegenomen in berekening van verwacht rendement
  • Secretariaatskosten: Website, telefoon & porti
  • Bestuurskosten: Zaalhuur, diner algemene vergadering, drank, reiskosten
  • Algemene kosten: Accountant + KvK

De begroting 2023 gaat uit van een bruto rendement van 4%. Deze verwachting is gebaseerd op het gerealiseerd rendement tot mei 2023 en het neutraal vooruitzicht voor het resterende jaar. ABNAMRO heeft in mei 2023 de gehele beleggingsportefeuille van Stichting Bethesda verkocht, aangezien zij geen mogelijkheden meer biedt voor stichtingen om te beleggen in niet-ABNAMRO fondsen, aandelen en obligaties. De penningmeester onderzoekt momenteel de overstap naar een andere bank (Saxo Bank of Triodos). Door de strenge regels voor Client Due Diligence en anti-witwas risico’s, neemt de overstap enkele maanden in beslag.

Het huidige saldo bij ABNAMRO bedraagt EUR 677.201, met een jaarlijkse rentevergoeding van 1,25%.

Guus Werners, Penningmeester Stichting Bethesda

Amsterdam, 31 augustus 2023

 Klik hier voor de jaarrekening van 2022.

[1] ABNAMRO Vermogensverdeling bij matig offensief risicoprofiel: Aandelen:55%, Obligaties:35%, Liquiditeiten:10%

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412