2009 - 2014

Financiele verantwoording

 

  Begroting 2014 Definitief 2013 Definitief 2012 Definitief 2011 Definitief 2010 Definitief 2009
Financiele baten            
Netto rendement beleggingen   39.080 62.254 (12.051) 19.561 73.864
Verwacht rendement 27.188          
Som der baten 27.188 39.080 62.254 (12.051) 19.561 73.864
             
Financiele lasten            
Secretariaat en Bestuur 1.600 712 846 1.064 1.057 586
Accountant 1.200  739 1.048 1.149 1.382 1.077
Totaal interne kosten 2.800 1.451 1.894 2.213 2.439 1.663
             
Buitengewone lasten       1.637   2.633
Projecten conform doelstelling 20.000 8.000 9.500 0 12.903 11.927
Som der lasten 22.800 9.451 11.394 3.850 15.342 16.223
             
Resultaat 4.388 29.629 50.860 (15.901) 4.219 57.641

Toelichting

Het vermogen van de Stichting wordt belegd bij ABNAMRO Preferred Banking. De Stichting financiert de financiële lasten (interne kosten en project uitgaven) uit de beleggingsrendementen. De Stichting heeft geen overige inkomsten. Doelstelling is het vermogen in stand te houden, inclusief correctie voor inflatie. De uitgaven van de Stichting bestaan uit Secretariaat en Bestuurskosten (vnl. website, porti, zaalhuur en diner jaarvergadering), Accountantskosten en Bestedingen aan Projecten, conform doelstelling. Alle Bestuurders van Stichting Bethesda zijn onbezoldigd en krijgen geen onkostenvergoeding. De buitengewone lasten in 2009 en 2011 zijn gerelateerd aan kosten voor bodemonderzoek van een woning, een voormalig bezit van de Stichting.

 

Projecten conform doelstelling

In 2013 heeft Stichting Bethesda twee projecten gefinancierd:

  1. EUR 3.000 aan het lepra onderzoek van Karin Sewpersad
  2. EUR 5.000 aan de Kennedy Stichting in Suriname ten behoeve van een vervoermiddel en gehoorapparaten.

 

Begroting 2014

De secretariaatskosten zullen in 2014 naar verwachting stijgen met ca. EUR 550, als gevolg van het verbeteren van de website door een externe deskundige.

De Bestuur heeft als doelstelling om EUR 20.000 te besteden aan Projecten conform doelstelling.

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412