2017

jaarverslag 2017

Stichting Bethesda Nederland-Suriname 

 

Jaarverslag 2017

 

Doelstelling :

De Stichting Bethesda ondersteunt in Suriname de bestrijding van lepra alsmede de zorg voor mensen met een handicap, met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra gehandicapt zijn .

Het realiseren van het doel, ondersteuning van de bestrijding van lepra, alsmede van de zorg voor mensen met een handicap in Suriname, komt het beste tot uiting in  projecten op divers gebied .

 

In 2017 werden diverse projectvoorstellen ingediend .

 

Projecten in 2017

  • Project terreinbeveiliging voor de Mr. Huber Stichting
  • Project mechanisering poort van het terrein van de Mr. Huber Stichting
  • Project vernieuwing elektrasysteem voor NSBS ( Nationale Stichting Blindenzorg Suriname )
  • Aanvullend schoenenproject voor bewoners Estherhof ( ES)
  • Keukenproject Esther Stichting
  • Project Lepra Awareness Campagne Suriname

 

Project terreinbeveiliging voor de Mr. Huber Stichting

Een financiële ondersteuning werd gevraagd voor de  beveiliging van de schutting van het terrein . 

De reden is dat er erg veel werd ingebroken bij de dagopvangfaciliteiten . Om hieraan een eind te maken wilde men de schutting van het terrein extra beveiligen ,o.a. door het aanbrengen van razorblade prikkeldraad op de omringende stenenmuur.

Stichting Bethesda heeft een donatie van EUR 1.950 voor dit project gegeven.  Het project is uitgevoerd.

 

Project mechanisering poort van het terrein

De situatie is als volgt: de ingang van het terrein van de Mr. Huber Stichting wordt aan de straatkant afgesloten door een brede zware ijzeren schuifpoort . Bezoekers moeten bij aankomst en vertrek 4x de poort open- en dichtschuiven. Doch dat gebeurt niet altijd , veel bezoekers laten de poort openstaan . Er ontstaat een onveilige situatie voor de kinderen van de dagopvang .

Het doel van het project is om de poort te mechaniseren middels het plaatsen van een elektrische motor.

De Mr. Huber Stichting diende een financieringsverzoek in voor dit project. De aanvraag werd goedgekeurd door Stichting Bethesda, met een donatie van EUR 1.171. Het project is uitgevoerd.

 

Project vernieuwing elektrasysteem voor NSBS.

Het project omvat de vernieuwing  van een deel van de elektrische bekabeling van het hoofdgebouw, inclusief de kantoorruimtes, grote zaal en toiletten .

De NSBS diende een verzoek in om een deel van de kosten te financieren .

De aanvraag werd goedgekeurd, met een donatie van EUR 2.880. Het project is inmiddels uitgevoerd.

 

Aanvullend schoenenproject voor bewoners ES  

In 2016 heeft de Stichting Bethesda een financieringsaanvraag voor het maken van schoeisel voor bewoners ES gefinancierd.

Het schoenenbedrijf Kempes & Co  had een werkplan opgesteld om  verschillende soorten schoenen te maken voor de bewoners.

Toch bleek dat een aantal bewoners zich niet of te laat hadden aangemeld.

Voor deze bewoners werd in 2017  een financieringsaanvraag ingediend.

Het aanvullend schoenenproject is door Bethesda  gefinancierd, met een donatie van EUR 4.476.

 

Keukenproject Esther Stichting

Het Suriname-team van Bethesda diende een financieringsaanvraag voor de aanschaf van een nieuw gasfornuis , 2 Rice-Cookers en wat keukengerei ten behoeve van de keuken in de

Estherhof.

De aanvraag werd goedgekeurd  en Bethesda gaf een donatie van EUR 2.182.

 

Project Lepra Awareness Campagne in Suriname  

Het doel van dit project was de alertheid bij de lokale bevolking te verhogen m.b.t. de

verschijnselen van lepra .

Rondom de Wereld Lepra Dag , 29 januari 2017, werd middels t.v. en radio een campagne

gevoerd om de mensen te wijzen op de verschijnselen en de te nemen stappen bij zulke verschijnselen. Dit project werd reeds in 2016 goedgekeurd (donatie EUR 2.580) en is derhalve in de jaarrekening 2016 verantwoord. Betaling heeft plaatsgevonden in 2017.

 

Het legaat van Lionarons

De heer dr.  H. Menke heeft een essay geschreven over het leven van A.C.W. Lionarons .

Een essay als eerbetoon aan de heer Lionarons en een zoektocht naar wie hij was en het motief van zijn erfstelling . De heer Lionarons  heeft bij zijn overlijden in 1951 zijn bezit nagelaten aan de Surinaamse leprapatiënten . Hij deed dat door de Stichting  Bethesda

Nederland-Suriname tot erfgenaam te benoemen.

 

De heer H. Menke is oud-voorzitter van de Stichting Bethesda.

Het essay is gepubliceerd in het tijdschrift Surinaams  Medisch Journaal , januari 2017 en staat eveneens op de website van de Stichting Bethesda . 

 

Financiën  

De penningmeester heeft het financieel jaarverslag 2017 gemaakt .

Borsboom Accountants & Adviseurs heeft jaarrekening 2017 opgesteld en de samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening afgegeven .

 

Bestuursmededelingen

Het Dagelijks Bestuur kwam 4 keer in vergadering bijeen en heeft een zeer frequent emailcontact met bestuursleden en het Suriname-team .

 

De algemene bestuursvergadering werd gehouden op  vrijdag 30 juni 2017 .

In deze vergadering werd mevrouw  S. Ramdas , medisch anthropologe, benoemd als bestuurslid.

 

In het Suriname-team werd mevrouw Nancy del Prado, (master’s degree in law ) als lid benoemd.

 

 

 

Bestuurssamenstelling:

 

Voorzitter                           Dhr. ir. drs. B. de Graaff,              herbenoemd in 2015

Vice-voorzitter                 Dhr. dr. J. Zeegelaar,                     herbenoemd in 2014

Secretaris                           Mw. drs. H. Engels-Spong            herbenoemd in 2015

Penningmeester              Dhr. drs. G. Werners                     herbenoemd in 2016

Leden                                   Dhr. R. Somaroo                             herbenoemd in 2017

                                               Dhr. prof. dr. W. Faber                 herbenoemd in 2014

                                               Dhr. drs. B. Zielhuis                       herbenoemd in 2014

                                               Dhr. prof. dr. H.de Vries               herbenoemd in 2015

                                               Mw. dr. S. Ramdas                        benoemd in 2017

 

 

 

Samenstelling van het Surinameteam: de heer R. Somaroo, oud stafmedewerker FMO

                                                Dhr. W. Kowsolea, oud-financieel stafmedewerker SURALCO

                                               Dhr. R. Mannes , oud-technisch stafmedewerker SURALCO

                                               Mw. N. del Prado, legal concultant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412