Schoenenprojecten

In 2011 werd een eenmalige bijdrage geschonken. Met dit bedrag werden door schoenenbedrijf Kempes & Co, gevestigd in Paramaribo, orthopedische schoenen geproduceerd voor de bewoners van de Estherhof. De behoefte aan aangepast schoeisel is groot.

Ook in 2013 heeft de Stichting Bethesda de financieringsaanvraag van Kempes & Co goedgekeurd. Het gaat om nieuwe orthopedische schoenen, reparatie en-of aanpassing van bestaande schoenen, verbandpantoffels . Dankbare bewoners.

Estherhof is de zorgvoorziening voor ex-leprapatienten die niet zelfstandig meer kunnen wonen. Een wooncomplex van 44 woningunits. Er zijn  twee woonvoorzieningen, de Esherhof en de Julianahof, die door de EsherStichting worden geëxploiteerd. Veel projecten hebben betrekking op het onderhouden van deze woningen.
© Stichting Bethesda Suriname - Alle Rechten Voorbehouden
RSIN 816092412